Partner

Christian Marko
Rechtsanwalt

Clemens Döring
Rechtsanwalt

Markus Richter - Rechtsanwalt

Hans Rummer Rechtsanwalt

Sven Eggers Rechtsanwalt

Jennifer Johlitz Rechtsanwältin

Iris Yerdelen Rechtsanwältin

Jan Dworatzek Rechtsanwalt